Curs 2021-22 

Escola de Música

 Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic 45,06
Beceroles musicals P4 i P5  20,33
MusicArt 26,94
Música 1 45,00
Música 2 64,31
Música 3 73,17
Música 4 78,72
Música 5 90,25
Música 6 84,26
Música 6 (PdA) 107,25

 

 Descripció Euros
Educació especial 44,38

 

Tallers

 Descripció Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic Matrícula  45,06
Instrument individual 30' (majors de 18 anys) Mòdul individual I  48,52
Instrument individual 30' (menors de 18 anys) Mòdul individual I  44,38
Instrument individual 50' (majors de 18 anys) Mòdul individual II  86,85
Instrument individual 50' (menors de 18 anys) Mòdul individual II  67,79
Instrument joves 30' Mòdul individual I 44,38
Música de cambra/Combo Mòdul grup 8  37,20
Conjunts vocals/instrumentals Mòdul grup 7  30,56
Acompanyament 30' Mòdul individual I  48,52
Acompanyament 50' Mòdul individual II  86,85
Bases d'instrumentació Mòdul grup 4  24,66
Introducció al folk/jazz/música antiga Mòdul grup 4  24,66
Informàtica musical Mòdul grup 4  24,66
Interpretació i escena Mòdul grup 4 24,66
Noves tecnologies Mòdul grup 4  24,66
Història de la música Mòdul grup 8  37,20
Llenguatge musical 60' Mòdul grup 4  24,66
Llenguatge musical 90' Mòdul grup 8  37,20
Llenguatge musical 120' Mòdul grup 4x2  49,32
Harmonia Mòdul grup 4x2  49,32
Harmonia moderna Mòdul grup 4x2  49,32
Tècnica Alexander  Mòdul individual I  49,32

 

Itinerari de Jazz i Música Moderna / Flamenc

 Descripció Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic Matrícula 45,06
1r curs Música 6 84,26
2n curs Música 6 84,26
3r curs Música 6 (PdA) 107,25
4t curs Música 6 (PdA) 107,25

  

 

Conservatori de Grau Professional

 Taxa Euros
Matrícula proves d'accés 106,82
Taxa matriculació per curs acadèmic  70,50
1r curs 60,61
2n curs  61,48
3r curs 64,87
4t curs 65,79
5è curs 94,21
6è curs 95,55

 

Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Igualada