Curs 2023-24

Escola de Música

 Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic 48,30
Beceroles musicals P4 i P5  21,90
MusicArt 29,10
Música 1 48,20
Música 2 68,90
Música 3 78,50
Música 4 84,40
Música 5 96,80
Música 6
115,00

 

 Descripció Euros
Educació especial 47,60

 

Tallers

 Descripció Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic Matrícula  48,30
Instrument individual 30' (majors de 18 anys) Mòdul individual I  52,00
Instrument individual 30' (menors de 18 anys) Mòdul individual I  47,60
Instrument individual 50' (majors de 18 anys) Mòdul individual II  93,10
Instrument individual 50' (menors de 18 anys) Mòdul individual II  72,70
Instrument joves 30' Mòdul individual I 47,60
Música de cambra/Combo Mòdul grup 8  39,90
Conjunts vocals/instrumentals Mòdul grup 7  32,80
Acompanyament 30' Mòdul individual I  52,00
Acompanyament 50' Mòdul individual II  93,10
Bases d'instrumentació Mòdul grup 4  26,50
Introducció al folk/jazz/música antiga Mòdul grup 4  26,50
Informàtica musical Mòdul grup 4  26,50
Interpretació i escena Mòdul grup 4 26,50
Noves tecnologies Mòdul grup 4  26,50
Història de la música Mòdul grup 8  39,90
Llenguatge musical 60' Mòdul grup 4  26,50
Llenguatge musical 90' Mòdul grup 8  39,90
Llenguatge musical 120' Mòdul grup 4x2  52,80
Harmonia Mòdul grup 4x2  52,80
Harmonia moderna Mòdul grup 4x2  52,80
Educació corporal  Mòdul individual I  52,00

 

Itinerari de Jazz i Música Moderna / Flamenc

 Descripció Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic Matrícula 48,30
1r curs Música 5 96,80
2n curs Música 5 96,80
3r curs Música 6
115,00
4t curs Música 6
115,00

  

 

Conservatori de Grau Professional

 Taxa Euros
Matrícula proves d'accés 114,60
Taxa matriculació per curs acadèmic  75,70
1r curs 65,10
2n curs  66,00
3r curs 69,60
4t curs 70,60
5è curs 101,00
6è curs 102,50

 

Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Igualada