Beceroles Musicals

La pràctica de la música des de les primeres edats és una experiència que permet endinsar-nos a la música d'una forma activa i, a més, construeix les primeres experiències de l'aprenentatge musical.

Beceroles P4 - 4 anys: 50' setmanals

Beceroles P5 - 5 anys: 50' setmanal

 

Música

Música 1, 2, 3, 4, 5 i 6

Aquest programa desenvolupa les destreses bàsiques que possibiliten el coneixement de la música a partir de l’aprenentatge d’un instrument i la seva  pràctica en conjunts instrumentals i vocals.

A Música 6, l’alumnat que ho desitgi pot realitzar un programa específic preparatori per a la realització de les proves d’accés al Grau Professional de Música (PAGP).

Instruments que es poden aprendre: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba, saxòfon, flauta de bec, tenora, tible, flabiol, percussió, guitarra, piano, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric i  acordió.

Música 1, 2, 3, 4, 5 i 6: 2 sessions de conjunt vocal, conjunt instrumental i classe d'instrument individual.

 

Aula de música moderna

Nivell bàsic

Per a alumnes a partir de 13 anys que es volen iniciar en la música moderna. 

Classes teòriques i pràctiques on es treballaran i desenvoluparan continguts de llenguatge musical, recursos instrumentals i treball en grup, incentivant la vessant creativa de l’alumnat a través d’elements compositius i de la improvisació.

Oferta instrumental: cant, saxo, piano/teclats, guitarra elèctrica, guitarra flamenca, baix, bateria i percussió.

Combo: es treballaran els estils blues, rhythm and blues, rock ‘n’ roll, soul, funk, jazz, gospel, etc.

CURSOS

1r curs - Instrument individual (30'), Combo, Fem rock I

2n curs - Instrument individual (30'), Combo, Fem rock II

 

Nivell avançat

Per a alumnes a partir de 15 anys que volen aprofundir en la música moderna, obrint la via d'accés a estudis de grau superior.

Classes teòriques i pràctiques on es treballaran i desenvoluparan continguts de llenguatge musical, recursos instrumentals i treball en grup. 

Oferta instrumental: cant, saxo, piano/teclats, guitarra elèctrica, guitarra flamenca, baix, bateria i percussió.

Oferta de combos: Latin, Pop-rock, Rock oldies 60's, Funk-soul, Swing, Standards duo (veu I piano / guitarra), Cor gospel, Flamenc.

Oferta complementària: Taller de percussió I i II, Taller de guitarra elèctrica I i II, Combo kids, BSO, Amb so de jazz.

CURSOS

1r curs - Instrument individual (30'), Combo, Introducció al Jazz I

2n curs - Instrument individual (30'), Combo, Introducció al Jazz II

3r curs - Instrument individual (50'), Combo, Big band, Harmonia Moderna I

4t curs - Instrument individual (50'), Combo, Big band, Harmonia Moderna II

 

Educació especial

Oferta dissenyada per a alumnat amb necessitats educatives especials. A partir de la practica artística: la música, les arts plàstiques o el teatre, es pretén desenvolupar la creativitat i l’autoestima, a la vegada que s’experimenta una vivència que proporcioni el gaudi personal i col·lectiu.

Aula d'atenció a la diversitat

 

Joves i adults

Àmplia oferta de tallers i múltiples possibilitats d’aprenentatge musical -individual i en grup- per tal de permetre la formació musical i la pràctica instrumental a persones de diferents nivells i interessos. 

Tallers

Tallers trimestrals

 • Nadons
 • Mobile orchestra
 • Guitarra flamenca

Instrument individual

 • Violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba, saxòfon, flauta de bec, tenora, tible, flabiol, percussió, guitarra, piano, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, orgue i acordió.

Conjunts vocals i instrumentals

 • Orquestres de corda, conjunts de vent, Big-band, combos, música de cambra, conjunt folk, cors, orquestres de guitarres, etc.

Informàtica musical

 • Introducció a les eines del programari més emprades en l’àmbit musical: edició de partitures i seqüenciació MIDI.

Música electrònica

 • Realització de temes propis i remescles electròniques de temes pop. Aprenentatge sobre enregistrament i edició àudio. Efectes i tècniques d’arranjament típics de la música electrònica. 

Llenguatge musical per a adults

 • Sessions col·lectives de formació musical per a iniciar.se en la pràctica i teoria del llenguatge musical. Es treballen continguts referits a la lectura i escriptura de la música, anàlisi, audició, oïda, etc... i tot allò que ens ajuda a la comprensió del discurs musical.

Llenguatge musical d’aprofundiment

 • Adreçat a alumnat amb coneixements bàsics que desitgen continuar i aprofundir en l’estudi de la música

Interpretació i escena

 • Adreçat a alumnat de cant. Es pretén adquirir una formació vocal i teatral que permeti perfeccionar-se en l’escena i afrontar la interpretació de personatges com a cantats i actors.

Introducció al folk, Introducció al jazz, Introducció a la música antiga

 • Classes col·lectives teòrico-pràctiques i instrumentals per alumnat que té interès a apropar-se a nous estils i tendències musicals. (Cal tenir formació prèvia).

Tècnica Alexander

 • Aprenem a desfer-nos de totes aquelles tensions que, sense saber com, hem anant aprenent i adoptant com a pròpies. El treball pretén millorar els benestar psicofísic basat en els principis establerts per F. M. Alexander.

Educació de l'oida

 • Adreçat a alumnat que vol preparar-se per la realització d’estudis superiors de música, o aprofundir en aspectes relacionats amb l’educació de l’oïda.

Tècniques de direcció

 • Aprenentatge d’elements bàsics de direcció de cors i conjunts instrumentals.Taller adreçat als nois i noies que estan vinculats a corals i orquestres infantils i juvenils.

 

Per a consultar els preus feu clic a PREUS