Curs 2020-21

Resolució EDU/356/2020

Convocatòria de les proves específiques d'accés

 

Comunicat d'aptació de les proves del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Benvolguts/ des,

Arran de la situació generada pel Covid 19,  us fem saber que hem procedit a modificar lleugerament la prova d'accés a 1r de grau professional de música per tal d'adaptar-la a les possibilitats d'aprenentatge que han tingut els aspirants  a causa del tancament dels  centres educatius durant tot el tercer trimestre d'aquest curs.

D'aquesta manera, la comissió redactora de les proves ha flexibilitzat i ha ampliat l'optativitat d'algunes de les preguntes, tot i que  els canvis s'apliquen a la prova, però el document d'orientacions es manté tal com era l'original.

 

Inscripció a les proves

Dates: del 13 al 20 de maig

Horari de secretaria durant la inscripció a les proves d'accés

Per concertar cita prèvia i atenció telefònica:
dimecres 13 de 16:30 a 19:00h
dijous 14 i divendres 15 de 10:30 a 13:30h
 
Per fer la inscripció presencialment, sempre amb cita prèvia:
dilluns 18 i dimarts 19 de 10:30 a 13:30h
dimecres 20 de 16:30 a 19:00h
 
També es pot concertar cita prèvia a l'OAC, oficina d'atenció al ciutadà, de l'ajuntament d'igualada. Telèfon 93 803 19 50
 
Sol·licitud: cliqueu a FORMULARI per descarregar la sol·licitud d'inscripció

Preu: 106,82€ a pagar amb targeta de crèdit 

 

Llistat d'alumnes admesos a les proves d'accés

Alumnes admesos

 

Realització de les proves

Prova de Llenguatge musical: 22 de juny a les 10h per a tots els cursos (data provisional)

Prova d'Instrument: consultar els horaris a la cartellera del centre

 

Contingut

1r curs de Grau Professional

2n - 6è de Grau Professional - Instrument 

2n - 6è de Grau Professional - Assignatures teòriques

 

Documentació necessària per matricular-se al Conservatori

Juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen. 

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
  • L'original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si es té el document de família nombrosa s'ha d'acreditar.