Curs 2020-21

Resolució EDU/356/2020

Convocatòria de les proves específiques d'accés

 

Inscripció a les proves

Dates: INSCRIPCIÓ AJORNADA!

Horari de secretaria de 16h a 19:30h

Sol·licitud: cliqueu a formulari per descarregar la sol·licitud d'inscripció 

Preu: 106,82€ a pagar amb targeta de crèdit 

 

Realització de les proves

Prova de Llenguatge musical: 19 de maig a les 10h per a tots els cursos

Prova d'Instrument: consultar els horaris a la cartellera del centre

 

Contingut

1r curs de Grau Professional

2n - 6è de Grau Professional - Instrument 

2n - 6è de Grau Professional - Assignatures teòriques

 

Documentació necessària per matricular-se al Conservatori

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne (si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen).

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, o tutora) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Si es té el document de família nombrosa s'ha d'acreditar.