HORARIS ASSIGNATURES GRAU PROFESSIONAL CURS 24-25

ASSIGNATURES OPTATIVES

 

PLA D'ESTUDIS

Especialitats

Àrea d'instruments d'orquestra (1.170 hores)

Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix, Flauta travessera, Clarinet, Saxòfon, Oboè, Fagot, Trombó, Trompeta, Trompa, Tuba, Percussió    

 

1r curs

hores/set

2n curs

hores/set

3r curs

hores/set

4t curs

hores/set

5è curs

hores/set

6è curs

hores/set

Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2 - -
Harmonia - - - - 2 2
Orquestra/Conjunt instrumental  2 2 2 2 2 2
Cambra  - - - - 1 1
Assignatures optatives S'han de tenir aprovades 210h d'assignatures optatives a repartir entre els 6 cursos en ordre creixent de dedicació horària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea d'instruments polifònics (1.110 hores)

Piano, orgue, acordió

 

1r curs

hores/set

2n curs

hores/set

3r curs

hores/set

4t curs

hores/set

5è curs

hores/set

6è curs

hores/set

Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2 - -
Harmonia - - - - 2 2
Orquestra/Conjunt instrumental  1:30 1:30 - - - -
Cambra - - 1 1 1 1
Cor - - 1:30 1:30 - -
Acompanyament - - - - 1 1
Assignatures optatives S'han de tenir aprovades 210h d'assignatures optatives a repartir entre els 6 cursos en ordre creixent de dedicació horària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Guitarra

 

1r curs

hores/set

2n curs

hores/set

3r curs

hores/set

4t curs

hores/set

5è curs

hores/set

6è curs

hores/set

Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2 - -
Harmonia - - - - 2 2
Orquestra/Conjunt instrumental  1 1 1 1 - -
Cambra - - - 1 1 1
Cor - - 1:30 1:30 - -
Acompanyament - - - - 1 1
Assignatures optatives S'han de tenir aprovades 210h d'assignatures optatives a repartir entre els 6 cursos en ordre creixent de dedicació horària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea d'instruments de la música moderna i jazz, música antiga, música tradicional (1.110 hores)

Baix elèctric i guitarra elèctrica 

Clavicèmbal i flauta de bec

Flabiol i tamborí, tenora, tible

 

1r curs

hores/set

2n curs

hores/set

3r curs

hores/set

4t curs

hores/set

5è curs

hores/set

6è curs

hores/set

Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2 - -
Harmonia clàssica o moderna - - - - 2 2
Orquestra/Conjunt instrumental  1 1 1 1 1 1
Cambra  - - - 1 1 1
Cor Aquesta assignatura es cursarà un mínim de dos cursos acadèmics
Assignatures optatives S'han de tenir aprovades 210h d'assignatures optatives a repartir entre els 6 cursos en ordre creixent de dedicació horària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialitat de percussió dins l'àrea de la música moderna i el jazz (1.170 hores)

 

1r curs

hores/set

2n curs

hores/set

3r curs

hores/set

4t curs

hores/set

5è curs

hores/set

6è curs

hores/set

Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2 - -
Harmonia moderna - - - - 2 2
Orquestra/Banda/Conjunt 1 1 1 1 1 1
Cambra  - - 1 1 - -
Assignatures optatives S'han de tenir aprovades 210h d'assignatures optatives a repartir entre els 6 cursos en ordre creixent de dedicació horària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de cant (1.290 hores)

 

1r curs

hores/set

2n curs

hores/set

3r curs

hores/set

4t curs

hores/set

5è curs

hores/set

6è curs

hores/set

Instrument 1 1 1 1 1 1
Llenguatge Musical 2 2 2 2 - -
Harmonia - - - - 2 2
Idiomes aplicats al cant 1 1 1 1 2 2
Cambra  - - - 1 1 1
Cor - - 1:30 1:30 - -
Interpretació i escena - - - - 1:30 1:30
Assignatures optatives S'han de tenir aprovades 210h d'assignatures optatives a repartir entre els 6 cursos en ordre creixent de dedicació horària