Escola de música

Dates i horari:

Del 11 al 22 de juny de 2018 de dilluns a divendres, de 16 a 20h, i també dijous d'11 a 13h

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària

 

Conservatori

Dates:

del 25 al 29 de juny de 2018, de 16h a 20h

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària