Escola de música

Dates i horari:

Del 29 de juny al 10 de juliol de 2020 de 10 a 13h

Inscripció nous alumnes:

Per fer la inscripció de forma telemàtica feu clic a l'enllaç e-Tràmits Igualada.

 

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària

 

Conservatori

Dates:

del 13 al 17 de juliol de 2020

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària