Escola de música

Dates:

Del 11 al 22 de juny de 2018

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària

 

Conservatori

Dates:

del 25 al 29 de juny de 2018

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària